Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Odborná veřejnost

Výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2022 pro lékaře

Nemocnice AGEL Podhorská a.s., Hornoměstská 549/16, 795 01  Rýmařov vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo pro lékařské zdravotnické povolání v oboru:

 • Vnitřní lékařství
  1 místo, určeno pro lékařské pracovníky zařazené do specializačního vzdělávání v tomto oboru.

Lhůta pro podání přihlášek:

do 31. 08. 2022 včetně, přihlášky doručené po uvedeném datu již nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Adresa pro podání přihlášek:

Nemocnice AGEL Podhorská a.s.
Hana Camfrlová, Personalistka, mzdová účetní
Hornoměstská 549/16, 795 01  Rýmařov

Obálku označte: Výběrové řízení – Rezidenční místa 2022

K přihlášce do výběrového řízení je nutno doložit:

 • vlastní přihlášku (formulář viz. příloha),
 • vyplněný osobní dotazník (formulář viz. příloha),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – ne starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Nemocnice AGEL Podhorská a.s.),
 • výpis z Rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Nemocnice AGEL Podhorská a.s.), 
 • neověřenou kopii potvrzující získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii potvrzující získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • přehled odborné praxe,
 • kopii Studijního průkazu – pouze v případě, že specializační vzdělávání již probíhá.

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

 1. Formální náležitosti
 2. Vzdělání a kvalifikace
 3. Jazykové znalosti
 4. Odborné znalosti a dovednosti
 5. Osobnostní předpoklady
 6. Úspěšně absolvovaný ústní pohovor

Způsob hodnocení kritérií:

Každé kritérium je hodnoceno 1-5 body, z toho:

 • 1 – 2b Nevyhovuje
 • 3 – 4b Průměrné
 • 5b Splňuje vše

Pořadí uchazečů se stanovuje podle počtu získaných bodů (minimum 6b – maximum 30b).

Přílohy:

Kontaktní osoba:

Hana Camfrlová, Personalistka, mzdová účetní, tel: 554 700 231, 727 917 287

 

V Rýmařově 11. 07. 2022
Hana Camfrlová