Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Odborná veřejnost

Rezidenční místa

Podhorská nemocnice a.s., Hornoměstská 549/16, 795 01  Rýmařov vyhlašuje Výběrové řízení na rezidenční místa v následujících oborech specializačního vzdělávání nelékařů:

 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech - 1 místo pro všeobecné sestry
 2. Klinická biochemie - 1 místo pro zdravotní laboranty

Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • Přihlášku (1 list) a osobní dotazník (2 listy) - ke stažení na www.mzcr.cz,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec „Podhorské nemocnice a.s.“
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Podhorské nemocnice a.s.
 • získání odborné způsobilosti,
 • přehled o odborné praxi.

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:

 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • jazykového znalosti
 • odborné znalosti a dovednosti – práce s počítačem, státní zkoušky
 • osobnostní předpoklady
 • úspěšně absolvovaný ústní pohovor

Způsob hodnocení uchazečů:

Podhorská nemocnice a.s., posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

V případě získání rezidenčního místa v Podhorské nemocnici a.s., se vybraný rezident stává zaměstnancem společnosti a sepisuje kvalifikační dohodu se zaměstnavatelem.


Případné informace podá Hana Camfrlová, Hana.Camfrlova@phn.agel.cz. tel.: 420 554 700 231

Přihlášky do výběrového řízení mohou uchazeči podávat do 31. 8. 2017 na adresu:

Personální oddělení:
Podhorská nemocnice a.s.
Hana Camfrlová
Hornoměstská 549/16, 795 01  Rýmařov

Obálku označte: Výběrové řízení – Rezidenční místa 2017