Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Zaměstnanci nemocnice

MUDr. Petr Opletal

MUDr. Petr Opletal

primář interního oddělení, předseda představenstva

554 700 401
petr.opletal@phn.agel.cz

Narozen v roce 1962.Absolvent Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové v roce 1987. V letech 1987-1989 absolvoval postgraduální studium ve Vojenské nemocnici Olomouc,v letech 1989-1991 hlavní lékař letecké základny Přerov,1992-1995 sekundární lékař interního oddělení Nemocnice Přerov,1996-1998 lékař gastroenterologického oddělení Nemocnice Šternberk,1998-2000 zástupce primáře interního oddělení Přerov, 2000-2001 zástupce primáře gastroenterologického oddělení Šternberk. Od 1. 7. 2001 je primářem interního oddělení Rýmařov, od ledna 2005 primářem interního oddělení v Bruntále, t.č.primářem interního oddělení Podhorské nemocnice a.s.

Vzdělání

Vojenská lékařská akademie Hradec Králové 1987

Znalost jazyků:

angličtina, ruština

Atestace:

1991 – atestace I. stupně z všeobecného lékařství
1993 – atestace I. stupně z vnitřního lékařství
1996 – atestace z gastroenterologie
2001 – atestace II. stupně z vnitřního lékařství

Stáže, kurzy:

  • Absolvent řady školení a stáží, včetně zahraničních (Madrid, Amsterodam)
  • Publikace v odborném tisku
  • Spoluúčast na několika multicentrických studiích v oboru gastroenterologie a kardiologie
  • Licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře: primáře pro obor vnitřní lékařství
  • Licence pro výkon samostatné práce, odborného zástupce pro obor gastroenterologie
  • Funkční licence ČLK k provádění odborných a léčebných metod v oboru gastroenterologie včetně ERCP a UZ břišních orgánů
  • Potvrzení o zaškolení na 24-hodinovou jícnovou pH metrii a jícnovou manometrii

Profesní životopis

1989 – 1991 - Hlavní lékař letecké základny Přerov
1992 – 1995 - Nemocnice Přerov – interní oddělení – sekundární lékař
1996 – 1998 - Nemocnice Šternberk –gastroenterologické oddělení
1998 – 2000 - Nemocnice Přerov – interní oddělení – zástupce primáře
2000 – 2001 - Nemocnice Šternberk – gastroenterologické oddělení – zástupce primáře
od r.2001 - dosud - Nemocnice Rýmařov – interní oddělení – primář
od r. 2005 - dosud - Podhorská nemocnice – interní oddělení – primář
od 3.12.2018 - Podhorská nemocnice - předseda představenstva

Členství v odborných společnostech

Česká lékařská komora
Česká internistická společnost
Česká kardiologická společnost
Česká gastroenterologická společnost