Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Zaměstnanci nemocnice

Mgr. Marcela Kadlecová

Mgr. Marcela Kadlecová

hlavní sestra

marcela.kadlecova@phn.agel.cz

Narozena v roce 1974. V Podhorské nemocnici a.s. pracuje od roku 1996, kdy po absolutoriu bakalářského studia Ošetřovatelství na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nastoupila na anesteziologicko resuscitační oddělení jako všeobecná sestra. V intenzivní medicíně se dále vzdělávala a v roce 2005 absolvovala pomaturitní specializační studium ARIP v Brně na Institutu dalšího vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. V roce 2005 byla jmenována do funkce staniční sestry interní JIP. Aktivně se podílela na zavádění procesu řízení kvality a bezpečí poskytované péče v PHN a přípravy na akreditační šetření SAK o.p.s. v roce 2008.  V letech 2009- 2015 pracovala na pozici manažera kvality a se svým týmem dovedla Podhorskou nemocnici k úspěšné reakreditaci SAK o.p.s. v letech 2011 a 2014. Aktivně se věnuje pedagogické a přednáškové činnosti pro nelékařské zdravotnické pracovníky. V  roce 2015 ukončila vysokoškolské studium a získala titul Mgr. Od roku 2016 je ve funkci hlavní sestry Podhorské nemocnice a.s.