Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Sociální služba Podhorská

Naše motto:
 

"Cestu hledejme společně"

Sociální služba Podhorská je pobytová sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče v Pohorské nemocnici a. s. dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Naše poslání

Posláním sociální služby Podhorská je zajistit prostřednictvím pobytové služby individuální péči, důstojné a bezpečné zázemí přibližující domácí prostředí uživatelům sociální služby, kteří vzhledem k věku a nepříznivému zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, potřebují dopomoc a podporu při zvládání běžných činností a v úkonech sebepéče.

Posláním sociální služby Podhorská je v co největší možné míře umožnit uživatelům běžný způsob života.

Prostřednictvím odborného personálu zajišťujeme 24 hodinovou péči uživatelům s lehkou, středně těžkou, těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné osoby. Sociální služba Podhorská poskytuje uživatelům sociální, ošetřovatelskou, rehabilitační a zdravotní péči. Dále poskytuje celodenní stravu a ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

Sociální služba Podhorská má kapacitu 12 lůžek.

Komu je sociální služba určena

  • seniorům od 65 let
  • osobám s chronickým onemocněním od 27 let
  • osobám s tělesným postižením od 27 let
  • osobám se zdravotním postižením od 27 let

Sociální službu Vám nemůžeme poskytnout pokud:

  1. neposkytujeme sociální službu, o kterou žádáte, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  2. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou žádáte,
  3. Váš zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby, o kterou žádáte,
  4. jsme osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodů porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

 


Formuláře ke stažení


Popis Sociální služby Podhorská

Sociální službu Podhorská najdete v budově C, 1.NP v areálu Podhorské nemocnice a.s.  Sociální službu Podhorská je samozřejmě bezbariérová. Okolí sociální služby tvoří příjemné parkové prostředí.

Přímá obslužná péče o klienty a zdravotní péče

Přímou obslužnou péči poskytují pracovníci v sociálních službách. Pomáhají klientům především s nácvikem jednoduchých denních činností, s osobní hygienou a oblékáním, při jídle, při manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, s udržováním čistoty, s udržování kontaktů s rodinou, blízkými a společenským prostředím, s volnočasovými aktivitami a podporují klienty v jejich soběstačnosti.

Odbornou zdravotní péči zajišťují klientům všeobecné sestry.

Klienti mají možnost volby lékaře. Zdravotní péči může Sociální služba Podhorská zajistit ambulantně prostřednictvím lékaře Podhorské nemocnice a.s., kde působí také lékaři z oboru chirurgie, ortopedie, interny a diabetologie, k dispozici je i rehabilitace.

Sociální poradenství pro klienty

Sociální poradenství poskytuje klientům sociální pracovnice. Pomáhá jim především s řešením jejich nepříznivé životní situace, s jednáním s úřady, či různými jinými institucemi, s vyřizováním důchodu či příspěvku na péči, s doručováním písemností apod.

Stravování

Zařízení poskytuje klientům celodenní stravování v rozsahu 5 jídel denně (klientům s diabetickou stravou 6 jídel denně). Klienti mají možnost výběru ze tří druhů obědů.


Návštěvy

Klienti mohou přijímat návštěvy neomezeně s přihlédnutím k soukromí ostatních spolubydlících.


Pes Merlin

Posilou našeho pracovního týmu je border kolie Merlin, oblíbený uživateli i pracovníky. Klienty pravidelně navštěvuje a pomáhá jim aktivně trávit volný čas.