Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 554 700 111
+420 606 668 251
+420 554 253 111
+420 606 668 288

O nemocnici

Historie pracoviště Bruntál

V roce 1868 předložil městský stavitel Heřman Gruner návrhy na zřízení nemocnice v zahradě fary, v místech, kde stál městský sirotčinec. V roce 1869 získalo město Bruntál stavební místo a za finančního přispění občanů města začala stavba nemocnice.

Během stavby obdrželo město další příspěvky a dne 7.9.1885 byla nemocnice slavnostně otevřena a stala se první nemocnicí ve Slezsku. Tato nemocnice měla 24 lůžek.

V roce 1888 byla ve dvoře nemocnice postavena prádelna a o čtyři roky později byla přistavěna i márnice.

V roce 1908 se nemocnice rozšířila o dva operační sály a v budově bylo instalováno ústřední topení.

V září roku 1914 byl dokončen izolační pavilon. Nemocniční komplex byl v roce 1925 značně rozšířen a to zakoupením stodoly od rodiny Rohnerovy a zakoupením obytného domu. Dřívější suterén hlavní budovy byl adaptován pro kanceláře a byty.

V roce 1922 následovala přístavba centrální kuchyně.

Postupně od roku 1923 až 1925 byly moderně vybaveny operační sály, zřízena parní prádelna se sušícími aparáty a přistaveny pokoje pro sestry.

V letech 1925 - 1926 bylo na dvorní straně prostředního traktu postaveno nové schodiště a zřízen výtah pro nemocné. Centrální kotelna byla uvedena do provozu 1930. Ve stejném roce došlo k dálkovému vytápění protější budovy, patřící Okresnímu úřadu.

Asi v letech 1935 -1937 byla nemocnice velikým nákladem přebudována. Bylo vystaveno I. a II. poschodí a v podkroví zřízeny byty pro lékaře a ostatní personál. Pro chirurgicko - gynekologické oddělení byly zmodernizovány dva aseptické operační sály s přilehlými místnostmi pro sterilizaci a přípravnu. Dále byla zřízena moderní ambulance s čekárnou, urologickou vyšetřovnou a septickými operačními sály. Těsně před vypuknutím druhé světové války měla nemocnice přes 200 postelí a řadila se k jedné z nejmodernějších nemocnic v pohraničí. Během okupace zůstala nemocnice v nezměněném stavu až do ukončení druhé světové války. V roce 1945 bylo vnitřní vybavení nemocnice v dezolátním stavu. Lůžka byla dřevěná se slamníky, budovy neudržovány, zařízení bylo před osvobozením odstěhováno neznámo kam, a tak lékaři pracovali s vlastním zařízením a s tím, co postupně z jiných ústavů, nebo nákupem získali.

Dne 14.11.1945 za přítomnosti zástupců okresní a místní správní komise v Bruntále byla tehdejší všeobecná městská veřejná nemocnice v Bruntále předána okresní správní komisi, čímž se tato nemocnice stala okresní veřejnou nemocnicí.. V roce 1946 začal fungovat v areálu nemocnice, která měla šedesát lůžek, starobinec.V tomto období měla nemocnice dvě oddělení a to chirurgické a interní s izolačním pavilonem.

Chirurgické oddělení se v roce 1946 rozdělilo na dvě části: samostatnou chirurgii a oddělení gynekologicko - porodnické. V roce 1946 bylo do ústavu přijato celkem 3.218 osob.

Počátkem roku 1946 byla zajištěna pro účely dětského oddělení samostatná soukromá vila, stojící poblíž nemocnice a to po Marianě Berlové, která ji před vystěhováním se do Švýcarska předala pro sociální účely.

Od roku 1945 až do roku 1948 pracovali všichni obvodní lékaři ( 6 lékařů ) v konfiskovaných zařízeních po občanech německé národnosti.

V období od 1945 - 1965 proběhla celá řada staveb a jiných významných akcí :

  • 1946 - 1950 postavena nová hospodářská budova
  • 1948 - vybudováno dětské oddělení (lůžková část na Husově ulici)
  • 1953 - adaptace zubního oddělení
  • 1956 - vybudována oddělení : RDG, UNK, orthopedické a neurologické
  • 1957 - získána budova na Zahradní ulici (pro ředitelství) - oplocení ústavu, stavba centrálních garáží, vybudování dlážděných silnic v celém areálu nemocnice

1951 - 1955 - vybudování nemocničního parku - stavba vrátnice a přístavba interního oddělení s novou laboratoří, výměna oken v hlavní budově, generální oprava operačních sálů na chirurgickém oddělení, vybudování autodílny, gen. oprava kotelny.
Okresní ústav národního zdraví začal pracovat 1.12.1951. V ústavu samotném byla dána do provozu okresní transfuzní stanice, v roce 1946 zřízen neurologický ordinariát, upraveny prostory pro porodní oddělení, přebudovány velké sály v hlavní budově na malé pokoje, v terénu pak zaveden obvodní systém, upravena obvodní zdravotní střediska. V této podobě nemocnice fungovala po celou "totalitní" éru.

V letech 1976 - 1979 byla provedena dosud nejrozsáhlejší přístavba - výstavba nového komplexu polikliniky na Krnovské ulici. Po "sametové revoluci" nadešlo období privatizace státních podniků a organizací, které se dotklo i nemocnice. Nemocnice byla v roce 1993 zprivatizována firmou Brumeda s.r.o. Od roku 1994 tedy nemocnice funguje jako "nestátní zdravotnické zařízení".

V roce 1997 vzniká společnost INB a.s.

Zásadní změny, které nemocnici zasáhly, přinesly výsledky výběrových řízení na počátku roku 1998, kdy nemocnici nebyla doporučena lůžková akutní péče. Díky široké aktivizaci zaměstnanců nemocnice, veřejnosti, orgánů státní správy i samosprávy, proběhla následná návštěva ministryně zdravotnictví v Bruntále a realizace výběrových řízení na akutní lůžka nebyla zahájena.

1.8.1998 vzniká ze společnosti INB a.s. společnost Nemocnice Bruntál a.s.

V červnu 2004 koupili akcionáři společnosti Vítkovická nemocnice Blahoslavené Marie Antoníny,a.s. v Ostravě, 100% akcií společnosti Nemocnice Bruntál a.s..

V březnu 2005 koupila 100% akcií společnosti Nemocnice Bruntál a.s. společnost EUROMEDNET a.s.. V dubnu 2005, na návrh nového majitele, usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.4.2005 byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti Nemocnice Bruntál a.s. a ustaven konkursní správce. Účinky konkursu nastaly dne 26.4.2005.

Dne 1.6.2005 převzala do pracovního poměru společnost Nemocnice s.r.o. Rýmařov převážnou část zaměstnanců Nemocnice Bruntál a.s., a zajistila tak plynulý přechod zdravotní péče bez jakéhokoliv dopadu na léčbu pacientů, jak ambulantních, tak i hospitalizovaných.

Dne 1.4.2006 se společnost Nemocnice s.r.o. Rýmařov transformovala na společnost Podhorská nemocnice a.s.., která se skládá ze dvou pracovišť: pracoviště Bruntál, se sídlem ul. Nádražní 991/29, v Bruntále, a z pracoviště Rýmařov, se sídlem na ul. Hornoměstská 549/16 v Rýmařově.

Dne 19.12.2008 získala Podhorská nemocnice a.s. akreditaci SAK ČR na 3 roky a stala se tak 32. nemocnicí v České republice, která toto ocenění kvality má.

V roce 2011 podruhé obhajovala Podhorská nemocnice a.s. akreditaci SAK ČR a obdržela certifikát kvality poskytované péče.

V prosinci 2014 prošla  náročným auditem Spojené akreditační komise a obhájila tak již potřetí certifikát kvality poskytované péče.

V celostátním hodnotícím projektu Nejlepší nemocnice ČR 2015 v rámci ankety spokojenosti ambulantních pacientů společnosti HealthCare Institute (HCI) obdržela Podhorská v rámci Moravskoslezského kraje drhé místo v žebříčku nemocnic.

V celostátním hodnotícím projektu Nejlepší nemocnice ČR 2017 v rámci ankety spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů společnosti HealthCare Institute (HCI) obdržela Podhorská v rámci Moravskoslezského kraje dvě třetí umístění místo v žebříčku nemocnic.

V pořadí čtvrtá obhajoba akreditace Spojené akreditační komise v roce 2018 znamená záruku, že je nemocnice prověřená a splňuje normy týkající se kvality poskytované zdravotní péče, dodržování bezpečnosti a efektiviti předávání inormací o pacientech podle moderních standardů.

Nemocnice v roce 2018 obsadila druhou příčku v hodnocení HCI ambulantních pacientů Moravskoslezského kraje.

Dle ankety spokojenosti pacientů nezávislého HealthCare Institutu (HCI) s názvem "Nemocnice ČR 2019" poskytuje z pohledu ambulantních pacientů nejlepší služby v Moravskoslezském kraji Nemocnice AGEL Podhorská. Hospitalizovaní pacienti hodnotili nemocnici jako druhou nejlepší. 

V roce 2020 přijímá nemocnice v rámci rebrandingu nový název Nemocnice AGEL Podhorská a.s., který je jednotný pro pracoviště v Rýmařově i v Bruntále.

Již pátá obhajoba certifikace Spojené akreditační komie o.p.s. v roce 2021 potvrzuje vysokou kvalitu a bezpečí poskytováných zdravotnických služeb nemocnice.