Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 554 700 111
+420 606 668 251
+420 554 253 111
+420 606 668 288

Pacienti a návštěvy

Informace pro osoby se zdravotním postižením

Přístup do prostor nemocnice

 1. Plán rozmístění oddělení je umístěn na orientačních tabulích při vstupech do nemocnice.
 2. Přístupy do budov nemocnice jsou opatřeny bezbariérovými vstupy.
 3. V budovách jsou instalovány výtahy pro bezbariérový přístup do vyšších pater. Značení ve výtazích je také v Braillově písmu.
 4. Pro osoby se ztíženým pohybem jsou v prostoru u vstupů do budov k dispozici vozíky pro transport.
 5. Bezbariérová WC  jsou umístěna v těchto prostorách:

Pracoviště Bruntál:

 • 1. NP – u jídelny zaměstnanců
 • 3. NP – interní oddělení

Pracoviště Rýmařov:

 • Budova A – 2. NP – oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny
 • Budova B – u jídelny
 • Budova C – 2. NP – oddělení ošetřovatelské péče

 Komunikace

 1. Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.
 2. Hospitalizovaní pacienti i pacienti ošetřovaní v ambulantním provozu, se smyslovým nebo tělesným postižením, kteří využívají vodícího nebo asistenčního psa, mají právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe, v souladu Vnitřním řádem Nemocnice AGEL Podhorská a.s. tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů.
 3. Péče o pacienty se sluchovým, zrakovým, pohybovým handicapem a péče o seniory, je poskytována dle planých standardizovaných postupů. Tyto postupy zahrnují zhodnocení úrovně sebepéče, zjištění potřeb handicapovaných pacientů a individualizovaný přístup k těmto pacientům.
 4. Osobám, které potřebují z důvodu svého závažného zdravotního stavu či vysokého věku 24 hodinovou péči, nabízí Nemocnice AGEL Podhorská a.s. dlouhodobou individuální péči na oddělení Sociální službě Podhorská.
 5. Sociální pracovnice Nemocnice AGEL Podhorská a.s. zajišťuje sociální péči a sociální poradenství u hospitalizovaných pacientů. Poskytuje pomoc při překladech pacientů k jiným poskytovatelům sociálních služeb např. umístění do domova s pečovatelskou službou, pomoc se zajištěním pečovatelské služby a osobní asistence v domácím ošetřování, pomoc při zajištění příspěvků na péči a jiné. Pro zabezpečení kontinuity péče, je potřeba sociálních služeb plánovaná již při přijetí pacienta a zajištěna před ukončením hospitalizace. Tyto služby jsou poskytovány všem pacientům, kteří je potřebují, nejen u osob se zdravotním handicapem.
 6. Nemocnice AGEL Podhorská a.s. participuje na mnoha vzdělávacích aktivitách, mimo jiné se vybraní zdravotničtí pracovníci účastnili projektu vzdělávání ve znakové řeči.
 7. Nemocnice AGEL Podhorská a.s. je bezbariérovou nemocnicí pro neslyšící. Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Tichý svět byl v Nemocnici AGEL Podhorská instalován tablet pro online tlumočení do české znakové řeči, dostupný 24 hodin denně.
 8. Práva pacienta  a Vnitřní řád nemocnice  jsou k dispozici všem klientům našeho zařízení na příjmových ambulancích  a lůžkových odděleních  a také na webových stránkách. Všichni klienti jsou seznámeni se svými právy při přijetí k hospitalizaci.
 9. Pro osoby se zrakovým postižením je zajištěno seznámení s jejich právy pacienta formou přečtení textů.