Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 554 700 111
+420 606 668 251
+420 554 253 111
+420 606 668 288

O nemocnici

Řízení kvality

Manažerka kvality
Mgr. Marcela Kadlecová
marcela.kadlecova@phn.agel.cz
Tel.: 554 700 203

Komentář ke sledování indikátorů kvality v Nemocnici AGEL Podhorská a.s.

Laické veřejnosti, našim pacientům a jejich blízkým nabízíme informace, co děláme v nemocnici proto, aby péče byla pro pacienta bezpečnější.

V Nemocnici AGEL Podhorská a.s. se dlouhodobě věnujeme sledování rizikových oblastí. Jednou z nich jsou pády pacientů a proleženiny vzniklé v době pobytu v nemocnici. Se zjištěnými daty pracujeme tak, abychom mohli zlepšovat péči o pacienty a zajistili pacientům bezpečnější prostředí. Při zlepšování a zavádění změn reagujeme také na novinky z praxe založené na důkazech a nových trendech v prevenci.  V péči o pacienta je důležitá týmová spolupráce (lékař, sestra, rehabilitační pracovník, nutriční terapeut a další).

Pád pacienta ve zdravotnickém zařízení je ovlivněn mnoha faktory - prostředím nemocnice (vytírání podlahy ,,tzv. na půl“ a označení mokré podlahy kuželem, správným používáním pomůcek - francouzské hole, chodítka, vozík, léky, které pacient užívá (např. léky ke korekci vysokého krevního tlaku, na podporu močení, léky na zklidnění), věkem a smyslovým hendikepem, jak je pacient pohyblivý a soběstačný. Abychom byli schopni odlišit pacienty rizikové a nerizikové používáme ke zjišťování rizika pádu tzv. hodnotící škálu. Hodnocení se provádí vždy při přijetí k hospitalizaci a dále vždy při změně stavu pacienta. Dle výsledku se provádějí preventivní opatření. Po nahlášeném pádu u pacienta analyzujeme příčiny vzniku a provádíme nápravná opatření. V preventivních opatřeních jsou pracovníci nemocnice pravidelně školeni.
 

Naplňuje tak jeden z Rezortních bezpečnostních cílů  vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví.

        

       Označení mokré vytřené podlahy.

 

Proleženiny (dekubity) vznikají  při lokálním (někdy i krátkodobém) tlaku na tkáně. Proleženiny se hodnotí několika stupni. Abychom byli schopni odlišit pacienty rizikové a nerizikové používáme ke zjišťování rizika vzniku dekubitu hodnotící škálu. Hodnocení rizika vzniku se provádí vždy při přijetí k hospitalizaci a dále vždy při změně stavu pacienta. Dle výsledku se provádějí preventivní opatření u pacienta. Vznik proleženiny je, stejně jako pád, ovlivněn mnoha faktory.

Sledujeme všechny proleženiny vzniklé v naší nemocnici a analyzujeme příčiny vzniku. Na základě zjištěných analýz reagujeme na změny v praxi. Příkladem dobré praxe je identifikování rizikových pacientů a následně preventivní opatření v péči o takové pacienty. Ne vždy provádění preventivních opatření zabrání vzniku proleženiny. Proškolení zdravotničtí pracovníci provádí hodnocení rány  a nastavení léčby s cílem zajistit maximální úroveň hodnocení a efektivní léčby pomocí moderních metod hojení a nejnovějších moderních materiálů. Léčba je vždy individuální s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta.

Prevence přenosu nemocničních nákaz

Zdravotničtí pracovníci jsou pravidelně školeni v postupech provádění správné hygieny rukou.

Na každém pokoji je k dispozici dezinfekční přípravek k provádění dezinfekce rukou.

V zařízení probíhají pravidelně audity k dodržování hygieny. Z výsledků auditů jsou následně přijímána opatření. Vytvořili jsme edukační materiály pro pacienty, kteří mají zavedený žilní katétr, pro pacienty, kteří jsou osídleni bakterií MRSA máme k dispozici písemný materiál jak správně postupovat v péči v domácím ošetření.

                                                             

Dávkovač s dezinfekčním roztokem na ruce.             Situace, kdy je nutné si ruce dezinfikovat.

Zpracovala: Mgr. Marcela Kadlecová; Manažerka kvality, Nemocnice AGEL Podhorská a.s.