Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 554 700 111
+420 606 668 251
+420 554 253 111
+420 606 668 288

Odborná veřejnost

Informace pro zájemce o odbornou stáž, praxi

V případě zájmu o odbornou stáž či praxi je důležité dodržovat následující postup:

 1. Kontaktujte telefonicky, e-mailem či osobně vedoucího příslušného pracoviště Nemocnice AGEL Podhorská a dohodněte si termín stáže na konkrétním pracovišti (pro případ nelékařských oborů - vrchní sestru). V případě zájmu o odbornou praxi lékařských oborů, kontaktujte vedení pracoviště - primáře oddělení.
   
 2. Vyplňte přihlášku na odbornou stáž/praxi. Platná přihláška je pouze taková, která má řádně vyplněna všechna pole a obsahuje podpis a razítka zaměstnavatele a stážisty.
   
 3. Přihlášku odešlete nejpozději 14 dnů před začátkem stáže e-mailem, poštou nebo osobně na Personální oddělení PHN – Hana Camfrlová, hana.camfrlova@phn.agel.cz, mobil: 727 917 287, telefon: 554 700 231.
   
 4. K přihlášce je nutné doložit také doklad o očkování a doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při praktické výuce nebo v přímé souvislosti s ní.
   
 5. Stáž se hradí po jejím ukončení a to buď formou faktury, která je odeslána zaměstnavateli nebo stážistovi, popřípadě hotově na pokladně Nemocnice AGEL Podhorská, pokud se jedná o stážistu samoplátce.
   
 6. Po ukončení odborné stáže stážisti odevzdají na oddělení nebo personálním oddělení Nemonice AGEL Podhorská vyplněný a podepsaný výkaz.

 

Odborné stáže Cena
Specializační vzdělávání pro nelékařské zdr. povolání 
- částka za osobu a pracovní den
500,00Kč
Odborná stáž (mimo účastníků trojstranných a rámcových smluv) - částka za osobu a pracovní den 350,00Kč