Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Podhorská nemocnice již potřetí obhájila statut kvalitní a bezpečné nemocnice

22.12.2014

Podhorská nemocnice, člen skupiny AGEL, prošla v prosinci náročným auditem Spojené akreditační komise a obhájila tak již potřetí certifikát kvality poskytované péče. Ten získala poprvé již v roce 2008. Z celkového počtu 190 tuzemských nemocnic tak Podhorská nemocnice patří k několika desítkám zdravotnických zařízení garantujícím pacientům vysokou míru bezpečí a kvality.

Certifikát o akreditaci potvrzuje, že zdravotnické zařízení naplňuje požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, která má oprávnění Ministerstva zdravotnictví České republiky k provádění externího hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb. V současné době je toto externí hodnocení nepovinné a Podhorská nemocnice k němu přistupuje zcela dobrovolně.

Nemocnice musela během návštěvy komisi dokázat, že má nastaveny efektivní postupy pro riziková místa v procesu poskytování péče o pacienta, které identifikovalo právě ministerstvo zdravotnictví. „Mezi tyto postupy patří například podávání léčiv či zajištění kontinuity péče, včetně předávání důležitých informací. Akreditovaná nemocnice naplňuje mnoho dalších požadavků externího posuzovatele. Například zavedení postupů pro péči o pacienty s rizikem pádu, vzniku dekubitu nebo poruchy výživy. Prověřují se také otázky bezpečnosti a ochrany zdraví nebo připravenost nemocnice na zvládnutí havarijních situací,“ vysvětluje manažerka kvality Marcela Kadlecová.

V rámci zvyšování kvality ošetřovatelské péče motivuje nemocnice jednotlivé týmy zdravotnických pracovníků k plánování a realizaci mnoha projektů. „Nejlepší projekty každoročně vyhodnocujeme. K projektům určeným široké veřejnosti pak patří kurzy resuscitace vedené personálem oddělení ARIP a v rámci prevence hygieny rukou správné mytí a dezinfekce rukou,“ dodává manažerka kvality.

Externí auditoři ve složení lékař, sestra a technik strávili v nemocnici dva dny. Během této doby prováděli pohovory jak s managementem nemocnice, tak prakticky se všemi zástupci zaměstnanců. Navštěvovali zdravotnická oddělení, ale i doprovodné provozy, které patří k péči o pacienta, např. stravovací provoz. „Celý systém řízení kvality je spojený s vytvářením jednotných postupů, jejich zavádění a realizací v praxi, což se dotýká všech zaměstnanců nemocnice, na které jsou kladeny vysoké nároky. Přípravy k akreditaci jsou opravdu velmi náročné, a proto všem zaměstnancům Podhorské nemocnice patří velké poděkování,“ uzavírá Marcela Kadlecová.

Zpět

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: