Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 554 700 111
+420 606 668 251
+420 554 253 111
+420 606 668 288

O nemocnici

Sociální služba Podhorská rozšířila své prostory o Nácvikovou místnost, kde mají klienti prostor pro aktivizační činnosti

23.2.2023

Poskytnout klientům možnost naplno prožívat spokojenost a radost z dobře odvedené činnosti a ze společného setkávání a zároveň tak podpořit kvalitu jejich života během pobytu v sociální službě. Toto a mnoho dalšího umožňuje nově Nácviková místnost Sociální služby Podhorská, která vznikla za finanční podpory NADACE AGEL.

Sociální služba Podhorská zajišťuje prostřednictvím pobytové sociální služby individuální péči, důstojné a bezpečné zázemí přibližující domácí prostředí klientům, kteří vzhledem k věku a nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují dopomoc či podporu při zvládání běžných činností a v úkonech péče o sebe sama. Sociální služba poskytuje svým klientům celoroční ubytování, dále 24hodinovou sociální, ošetřovatelskou, rehabilitační a zdravotní péči.

Nemocnice AGEL Podhorská provozuje tuto sociální službu v rámci svého pracoviště v Rýmařově již od roku 2007. Každoročně si klade za svůj cíl, mimo další, zvelebovat prostředí sociální služby a nabídnout klientům nové možnosti seberealizace.

„Pro rok 2022 jsme měli jasný cíl, vytvořit zázemí a prostor pro realizaci aktivizačních, volnočasových, rehabilitačních činností s celkovým zaměřením na činnosti s prvky ergoterapie, tzv. Nácvikovou místnost. Klienti zde budou moci rozvíjet schopnosti a samostatnost při manipulaci s různými předměty, přístroji, surovinami a různým materiálem, vč. nácviku praktických činností z každodenního života v domácnosti,“ představuje účel Nácvikové místnosti vedoucí a sociální pracovnice Sociální služby Podhorská, Bc. Miroslava Hořínková a dodává: „Díky spolupráci a finanční podpoře NADACE AGEL, která podporuje nejen osoby s hendikepem, ale také organizace v návaznosti na zdravotní a sociální sféru, se nám podařilo projekt uskutečnit, za což jsme velmi rádi.“

Realizace Nácvikové místnosti má za úkol využít znalostí a životních zkušeností klientů z jejich běžného osobního, ale i profesního života, rozvoj kreativity v oblasti výtvarné a hudební, včetně realizace zájmových a kulturních činností. „V Nácvikové místnosti budou probíhat rukodělné činnosti jako je např. přesazování květin, šití, vaření, výtvarná tvorba, dále rozvoj a podpora kognitivních funkcí, paměti, řečových schopností, zraku a sluchu formou tréninku paměti, logopedického procvičování, společenských her, přednášek, besed, práce s notebookem a podobně. Prostor je vhodný i pro skupinové kondiční cvičení. Díky kuchyňskému koutu bude probíhat vaření či pečení cukroví,“ přibližuje Bc. Hořínková.

NADACE AGEL spolupracuje s rýmařovskou sociální službou již několikátým rokem. „První společný projekt se Sociální službou Podhorská jsme uskutečnili již v roce 2017.  Intenzivnější spolupráce ovšem funguje od roku 2021, kdy NADACE AGEL poskytla finanční příspěvek na pořízení vestavěné kuchyňky do společenské místnosti Sociální služby Podhorská. V roce 2022 jsme klientům služby zprostředkovali návštěvu canisterapeutky s fenkami Bellou a Aničkou, které jim zpříjemnily jedno celé dopoledne.

Posledním společným uskutečněným projektem je právě realizace Nácvikové místnosti. Díky přizpůsobenému vybavení Nácvikové místnosti budou aktivity a společná setkání mnohem komfortnější také pro klienty, kteří jsou omezeni v samostatném pohybu např. klienti pohybující se pomocí invalidního vozíku,“ popisuje význam uskutečněného projektu členka správní rady NADACE AGEL Bc. Veronika Dostálová a doplňuje, že spolupráce tímto projektem rozhodně nekončí. NADACE AGEL plánuje v tomto roce pro klienty sociální služby pravidelné canisterapeutické návštěvy a hudební představení.

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: