Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Sociální služba Podhorská

Naše motto:
 

"Cestu hledejme společně"

Sociální služba Podhorská je pobytová sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče v Nemocnici AGEL Podhorská a. s. dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Naše poslání

Posláním sociální služby Podhorská je zajistit prostřednictvím pobytové služby individuální péči, důstojné a bezpečné zázemí přibližující domácí prostředí uživatelům sociální služby, kteří vzhledem k věku a nepříznivému zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, potřebují dopomoc a podporu při zvládání běžných činností a v úkonech sebepéče.

Posláním sociální služby Podhorská je v co největší možné míře umožnit uživatelům běžný způsob života.

Prostřednictvím odborného personálu zajišťujeme 24 hodinovou péči uživatelům s lehkou, středně těžkou, těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné osoby. Sociální služba Podhorská poskytuje uživatelům sociální, ošetřovatelskou, rehabilitační a zdravotní péči. Dále poskytuje celodenní stravu a ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

Sociální služba Podhorská má kapacitu 12 lůžek.

Komu je sociální služba určena

  • seniorům od 65 let
  • osobám s chronickým onemocněním od 27 let
  • osobám s tělesným postižením od 27 let
  • osobám se zdravotním postižením od 27 let

Sociální službu Vám nemůžeme poskytnout pokud:

  1. neposkytujeme sociální službu, o kterou žádáte, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  2. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou žádáte,
  3. Váš zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby, o kterou žádáte,
  4. jsme osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodů porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Formuláře ke stažení


Popis Sociální služby Podhorská

Sociální službu Podhorská najdete v budově C, 1.NP v areálu Nemocnice AGEL Podhorská a.s.  Sociální službu Podhorská je samozřejmě bezbariérová. Okolí sociální služby tvoří příjemné parkové prostředí.

Přímá obslužná péče o uživatele a zdravotní péče

Přímou obslužnou péči poskytují pracovníci v sociálních službách. Pomáhají uživatelům především s nácvikem jednoduchých denních činností, s osobní hygienou a oblékáním, při jídle, při manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, s udržováním čistoty, s udržování kontaktů s rodinou, blízkými a společenským prostředím, s volnočasovými aktivitami a podporují klienty v jejich soběstačnosti.

Odbornou zdravotní péči zajišťují uživatelům nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Uživatelé mají možnost volby lékaře. Zdravotní péči může Sociální služba Podhorská zajistit ambulantně prostřednictvím lékaře Nemocnice AGEL Podhorská a.s., kde působí také lékaři z oboru chirurgie, ortopedie, interny a diabetologie, k dispozici je i rehabilitace.

Sociální poradenství pro uživatele

Sociální poradenství poskytuje uživatelům sociální pracovnice. Pomáhá jim především s řešením jejich nepříznivé životní situace, s jednáním s úřady, či různými jinými institucemi, s vyřizováním důchodu či příspěvku na péči, s doručováním písemností apod.

Stravování

Zařízení poskytuje uživatelům celodenní stravování v rozsahu 6 jídel denně. Uživatelé mají možnost výběru ze tří druhů obědů.


Návštěvy

Uživatelé mohou přijímat návštěvy neomezeně s přihlédnutím k soukromí ostatních spolubydlících.