Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Oddělení klinické biochemie a hematologie Rýmařov

Novinky OKBH


Laboratorní příručka:

Laboratorní příručka OKBH Podhorské nemocnice a.s. poskytuje našim klientům informace o službách, které nabízíme. Její nedílnou součástí je manuál pro odběr primárních vzorků, který podává informace týkající se správného odběru vzorku a zacházení s ním a zmiňuje faktory, které ovlivňují výsledek laboratorního vyšetření. Součástí laboratorní příručky je seznam všech námi nabízených laboratorních vyšetření včetně příslušné odběrové nádoby, preanalytických vlivů a referenčních mezí. Dále uvádíme seznam kritických veličin a jejich varovných/kritických intervalů.


Popis oddělení:

Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH), pracoviště Rýmařov provádí základní vyšetření biologického materiálu (krev, moč, punktát, stolice) pro ambulantní a hospitalizované pacienty Podhorské nemocnice a.s., pracoviště Rýmařov, ale také pro pacienty praktických lékařů a specialistů našeho regionu. Služby nabízíme v pracovní dny od 6.30-15.00. Pro speciální vyšetření, která v naší laboratoři neprovádíme, zajišťujeme sběr, zpracování a transport na pracoviště v Bruntále, nebo na vyšší specializovaná pracoviště. Samozřejmostí je zasílání výsledků elektronickou formu, je-li požadováno. Všem našim klientům nabízíme svoz biologického materiálu a uzavřený odběrový systém zdarma.

OKBH se od počátku spuštění projektu přihlásila do Registru klinických laboratoří ČR. Laboratoř úspěšně ukončila obě dvě dosavadní fáze projektu a je držitelem příslušných certifikátů dokladujících úspěšnost zvyšování kvality práce v klinických laboratořích v rámci Národního programu zvyšování kvality ve zdravotnictví.

Validita námi vydávaných výsledků je zajištěna funkčním systémem interní kontroly kvality, účastí laboratoře v odpovídajících cyklech externího hodnocení kvality a zavedením několikastupňové kontroly předcházející vydání každého výsledku.