Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 554 700 111
+420 606 668 251
+420 554 253 111
+420 606 668 288

Pracoviště

Oddělení klinické biochemie a hematologie Bruntál

Novinky OKBH


Laboratorní příručka

Laboratorní příručka OKBH Nemocnice AGEL Podhorská a.s. poskytuje našim klientům informace o službách, které nabízíme. Její nedílnou součástí je manuál pro odběr primárních vzorků, který podává informace týkající se správného odběru vzorku a zacházení s ním a zmiňuje faktory, které ovlivňují výsledek laboratorního vyšetření. Součástí laboratorní příručky je seznam všech námi nabízených laboratorních vyšetření včetně příslušné odběrové nádoby, preanalytických vlivů a referenčních mezí. Dále uvádíme seznam kritických veličin a jejich varovných/kritických intervalů.


Popis oddělení:

Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH), pracoviště Bruntál provádí vyšetření biologického materiálu (krev, moč, mozkomíšní mok, punktát, stolice, dialyzát apod.) pro pacienty hospitalizované na odděleních Nemocnice AGEL Podhorská a.s., ale také pro pacienty praktických lékařů a ambulantních specialistů našeho regionu. Oddělení nabízí služby 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Pro speciální vyšetření, která z důvodu malého počtu v naší laboratoři neprovádíme, zajišťujeme sběr, zpracování a transport na specializovaná pracoviště. Součástí laboratoře je odběrová místnost (6.00-10.00 hod) a krevní banka, která zajišťuje skladování transfúzních přípravků a provádí předtransfúzní vyšetření, s výdejem a expedicí transfúzních přípravků a krevních derivátů především pro lůžková oddělení nemocnice. Samozřejmostí je zasílání výsledků elektronickou formu, je-li požadováno. Všem našim klientům nabízíme svoz biologického materiálu a uzavřený odběrový systém zdarma.

OKBH prošla v první polovině roku 2006 rozsáhlou modernizací přístrojovou, stavební i organizační. Došlo ke spojení dříve dvou samostatných laboratoří (biochemické a hematologické a transfúzní) do jednoho celku. Zcentralizoval se tak nejen příjem všech laboratorních vzorků a výdej výsledků do jednoho místa, ale efektivnějším se stalo i využití přístrojů a laboratorního personálu. Pro zajištění rychlejšího průchodu vzorků laboratoří a tedy i rychlejší dostupnosti výsledků vyšetření došlo ke změnám v organizaci přijmu materiálu (identifikace vzorků čárovými kódy). Sloučení některých laboratorních úseků, snížení počtu analyzátorů, kterými vzorek musí projít před vydáním výsledku a logické uspořádání nových prostor OKBH vedly k významnému snížení času odezvy laboratoře na požadavky lékařů.

Validita námi vydávaných výsledků je zajištěna funkčním systémem interní kontroly kvality, účastí laboratoře v odpovídajících cyklech externího hodnocení kvality, zavedením několikastupňové kontroly předcházející vydání každého výsledku. Tým vzdělaných a pracovitých laborantek, VŠ analytiků a lékařů je zárukou vysoké kvality práce.

Na laboratorní provozy logicky navazuje hematologická ambulance, která provádí odborná hematologická vyšetření pacientů spádové oblasti a ambulantní léčbu hematologicky nemocných. Zajišťuje ambulantní léčbu anemií, leukemií, poruch krevní srážlivosti a konsiliární hematologická vyšetření pro lůžková oddělení Podhorské nemocnice.

V nedalekých prostorách sídlí také metabolická ambulance, kterou provozuje lékařka OKBH. Ambulance je zaměřená především na léčbu poruch kostního metabolismu a metabolismu lipidů. Lékařka zajišťuje konsiliární biochemická vyšetření pro lůžková oddělení nemocnice.