Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Oddělení klinické biochemie a hematologie Bruntál

Novinky OKBH


Laboratorní příručka

Laboratorní příručka OKBH Podhorské nemocnice a.s. poskytuje našim klientům informace o službách, které nabízíme. Její nedílnou součástí je manuál pro odběr primárních vzorků, který podává informace týkající se správného odběru vzorku a zacházení s ním a zmiňuje faktory, které ovlivňují výsledek laboratorního vyšetření. Součástí laboratorní příručky je seznam všech námi nabízených laboratorních vyšetření včetně příslušné odběrové nádoby, preanalytických vlivů a referenčních mezí. Dále uvádíme seznam kritických veličin a jejich varovných/kritických intervalů.


Popis oddělení:

Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH), pracoviště Bruntál provádí vyšetření biologického materiálu (krev, moč, mozkomíšní mok, punktát, stolice, dialyzát apod.) pro pacienty hospitalizované na odděleních Podhorské nemocnice a.s., ale také pro pacienty praktických lékařů a ambulantních specialistů našeho regionu. Oddělení nabízí služby 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Pro speciální vyšetření, která z důvodu malého počtu v naší laboratoři neprovádíme, zajišťujeme sběr, zpracování a transport na specializovaná pracoviště. Součástí laboratoře je odběrová místnost (6.00-11.30 hod) a krevní banka, která zajišťuje skladování transfúzních přípravků a provádí předtransfúzní vyšetření, s výdejem a expedicí transfúzních přípravků a krevních derivátů především pro lůžková oddělení nemocnice. Samozřejmostí je zasílání výsledků elektronickou formu, je-li požadováno. Všem našim klientům nabízíme svoz biologického materiálu a uzavřený odběrový systém zdarma.

OKBH prošla v první polovině roku 2006 rozsáhlou modernizací přístrojovou, stavební i organizační. Došlo ke spojení dříve dvou samostatných laboratoří (biochemické a hematologické a transfúzní) do jednoho celku. Zcentralizoval se tak nejen příjem všech laboratorních vzorků a výdej výsledků do jednoho místa, ale efektivnějším se stalo i využití přístrojů a laboratorního personálu. Pro zajištění rychlejšího průchodu vzorků laboratoří a tedy i rychlejší dostupnosti výsledků vyšetření došlo ke změnám v organizaci přijmu materiálu (identifikace vzorků čárovými kódy). Sloučení některých laboratorních úseků, snížení počtu analyzátorů, kterými vzorek musí projít před vydáním výsledku a logické uspořádání nových prostor OKBH vedly k významnému snížení času odezvy laboratoře na požadavky lékařů.

Validita námi vydávaných výsledků je zajištěna funkčním systémem interní kontroly kvality, účastí laboratoře v odpovídajících cyklech externího hodnocení kvality, zavedením několikastupňové kontroly předcházející vydání každého výsledku. Tým vzdělaných a pracovitých laborantek, VŠ analytiků a lékařů je zárukou vysoké kvality práce.

Na laboratorní provozy logicky navazuje hematologická ambulance, která provádí odborná hematologická vyšetření pacientů spádové oblasti a ambulantní léčbu hematologicky nemocných. Zajišťuje ambulantní léčbu anemií, leukemií, poruch krevní srážlivosti a konsiliární hematologická vyšetření pro lůžková oddělení Podhorské nemocnice.

V nedalekých prostorách sídlí také metabolická ambulance, kterou provozuje lékařka OKBH. Ambulance je zaměřená především na léčbu poruch kostního metabolismu a metabolismu lipidů. Lékařka zajišťuje konsiliární biochemická vyšetření pro lůžková oddělení nemocnice.