Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pacienti a návštěvy

Předepisování dopravy

Dle platných právních předpisů, lze dopravu sanitkou hrazenou pojišťovnou pacientům předepsat pouze za následujících podmínek:

1. Nárok na přepravu

Doprava bude indikována ze zdravotních důvodů, tzn. musí existovat důvody proč pacient nemůže použít hromadného dopravního prostředku.

Typické důvody pro použití sanitky jsou:

  • zmenšená hybnost pacienta: chůze o berlích, nedokáže nastoupit do autobusu, neujde vzdálenost k zastávce autobusu, situace kdy je dle charakteru onemocnění nutná určitá poloha a/nebo klidový režim
  • dezorientace: pacient by nedokázal vystoupit na správné zastávce a trefit do nemocnice
  • psychická alterace: kdy pacient ohrožuje své okolí nebo sebe a forma jeho chování neumožňuje dopravu běžným způsobem
  • stav pacienta neumožňuje běžný kontakt s okolím: poruchy imunity
  • klinické stavy, febrilní stavy, závratě, teploty atd. 

Není tedy možné "předepisovat sanitku" jen proto, že pro pacienta "je to daleko, je na to zvyklý, vyžaduje to", atd. Nemůžeme poskytovat sanitku jako sociální službu. Zdravotní pojišťovny toto totiž neuhradí.

Předepsat dopravu je oprávněn lékař odesílajícího zdravotnické zařízení. I u plánovaného kontrolního vyšetření vypisuje žádanku ke zdravotnímu transportu lékař toho smluvního zařízení, které o kontrole rozhodlo. To platí v případě, že je zjevné, že se zdravotní stav pacienta nezmění a bude i v termínu kontroly zdravotní doprava nezbytná.

2. Místo přepravy

Lze předepsat dopravu jen do nejbližšího zdravotnického zařízení, které je schopno danou péči poskytnout.

Protože existuje svobodná volba lékaře, není možné bránit pacientovi, aby si zvolil vzdálenější pracoviště. Pak je ale ze zdravotního pojištění hrazena přeprava jen do vzdálenosti k nejbližšímu pracovišti.

3. Doprovod pacienta

Dle metodiky VZP: "Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nutná pro následující ošetření a vyšetření ve zdravotnickém zařízení."

Indikovat doprovod pacienta je možné pouze pro osobu, která má podat lékaři vysvětlení týkající se zdravotního stavu pacienta. Typický příklad: Pacient není schopen předat lékaři informaci o tom, jaké má potíže či jaké bere léky. Touto osobou může být ošetřující personál či člen rodiny. Dále je možný doprovod u dětí do 15-ti let a držitelů ZTP/P.

Není přípustný doprovod při propuštění z hospitalizace, při návratu z vyšetření atp. Nejde o podání vysvětlení. Stejně tak není možné indikovat doprovod jen na přání rodiny zdarma.