Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pacienti a návštěvy

Informace pro návštěvy

 • Návštěvní hodiny jsou na lůžkových odděleních každý den od 13,00 do 19,00 hodin, na OOP každý den od 13,00 do 18,00 hodin.. Návštěvy mimo uvedené hodiny lze individuálně domluvit s ošetřujícím lékařem nebo sloužící sestrou.
 • Od 9,00 do 14,00 hodin lze lékaře kontaktovat telefonicky.
 • Na oddělení JIP je návštěvu nutné domluvit vždy předem s ošetřujícím lékařem, tel.: 554 700 404.
 • Na oddělení sociální služby Podhorská v Rýmařově jsou návštěvní hodiny omezeny pouze dobou nočního klidu od 6,00 do 22,00 hodin. Prosíme Vás však o přednostní využívání doby od 8,00 do 21,00 hodin.

​V zájmu pacientů Vás při návštěvě nemocného prosíme o respektování následujících pravidel:

 • Nemoc a úspěšnost její léčby přímo závisí i na psychickém stavu pacienta. Přijďte příjemně naladěni a buďte vstřícní a ochotní vyslechnout všechny obavy a starosti nemocného.
 • Pacienta povzbuzujte, potěšte, uklidněte, posilujte v něm zdravé sebevědomí a vůli v uzdravení nebo alespoň ke zlepšení stavu. Respektujte jeho osobnost.
 • Nesnažte se o tzv. radostný rozhovor za každou cenu. O velkých starostech mlčte nebo nemocného informujte, rozhodně však na nemocného nepřesouvejte závažná rozhodnutí. Chce-li však nemocný projevit svůj názor, vyslechněte ho.
 • Nebuďte za každou cenu mnohomluvní. Nezapomínejte, že i mlčení má svůj půvab.
 • Pamatujte na to, že zejména těžce nemocný člověk má právo vyjádřit nejen své obavy a strach, ale také zármutek a žal. Přijměte i tyto obávané rozhovory.
 • Berte vždy ohled na spolupacienty.
 • Pokud chcete nemocnému něco přinést, buďte rozumní, pamatujte na přiměřenost.
 • Při loučení sdělte, zda a kdy přijdete příště. Slíbený termín vždy splňte.
 • V mimořádných situacích je v kompetenci primáře oddělení nebo lékaře povolit návštěvu pacienta kdykoliv během dne.
 • Během vizit a léčebných postupů Vás žádáme bez vyzvání opustit pokoj.
 • Pokud možno respektujte během návštěvy potřeby dalších pacientů, nebuďte hluční a respektujte jejich soukromí.
 • V zájmu zdraví návštěvy dětem do 10 let nedoporučujeme.
 • Mějte vždy na mysli pacientův zdravotní stav a zvolte přeměřenou dobu a délku návštěv. Zvažte počet návštěvníků.